Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Strategisch opleiden. Een vooronderzoek in het kader van het onderzoeksproject Strategisch Opleiden en de effectiviteit van bedrijfsopleidingen

A.A.M. Wognum en M. Mulder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 265-281

In dit artikel wordt verslag gedaan van een vooronderzoek in het kader van het project 'Strategisch Opleiden' .    In dit project worden de effecten van strategisch opleidingsbeleid voor diverse aspecten In de organisatie geëxploreerd. Het vooronderzoek heeft twee functies. De hoofdfunctie is organisaties te selecteren die in aanmerking komen voor participatie in het vervolgonderzoek binnen dit project. De tweede functie is een aantal relaties te exploreren ten aanzien van de inhoud van het vakgebied van opleidingen, het functieniveau van deelnemers aan de opleidingen, het opleidingsklimaat in de organisatie, de redenen om tot opleiden over te gaan, de doelgroepgerichtheid van de opleidingsactiviteiten en het effect van opleidingen. Het vooronderzoek heeft betrekking op 107 grote ondernemingen in de industrie/e sector en de zakelijke dienstverlening.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS