Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Het meten van expertise: aanzet tot een loopbaaninstrument

B. I. J. M. van der Heijden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 250-264

In dit artikel wordt een meetinstrument besproken dat ontwikkeld is om de mate van professionele expertise in kaart te brengen. Het instrument, dat onderdeel uitmaakt van het promotieonderzoek 'expertiseontwikkeling in loopbanen', is bedoeld om individuele deskundigheden in organisaties te traceren en te kunnen evalueren. Het voornaamste doel van dit onderzoek is het belichten van manieren om obsoletie van de individuele medewerker te voorkomen en het aandragen van mogelijkheden om de ontwikkeling van professionele competentie gedurende de gehele loopbaan te stimuleren. Uit de psychometrische evaluatie blijkt dat een ogenschijnlijk valide en betrouwbaar meetinstrument is ontwikkeld. Het kan gebruikt worden om te bepalen waar in de organisatie expertise voorhanden is en waar er nog hiaten in kennis en vaardigheden zijn. Het kan ook gebruikt worden als een middel om expertise en expertgedrag te bestuderen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS