Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Beoordelen van kwalificaties. Assessment als onderdeel van het HBO-curriculum

V. M. H. Bruijns en E. Pieké-Vermeer

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 207-227

In het najaar van 1996 is bij   de Co-op HEAO van de Hogeschool van Amsterdam gestart met het ontwikkelen van een assessment voor studenten. De Co-op HEAO is een onderwijsvorm waarbij afwisselend wordt gewerkt en gestudeerd en hanteert het onderwijsconcept 'leren leren'. De inrichting van het curriculum volgens deze twee concepten vraagt om een instrument waarmee integratie van kennis en vaardigheden kan worden gemeten. Hiertoe is een assessment ontwikkeld met als basis de eind-HEAO kwalificaties. Doel van het assessment was de studenten inzicht te geven in hun niveau van kennis en vaardigheden ten opzichte van deze eindkwalificaties. Om het assessment te kunnen uitvoeren is een meetlat ontwikkeld en zijn er vervolgens instrumenten gekozen om een waardering van de student ten opzichte van de eindkwalificaties te kunnen uitvoeren. De conclusie is dot het assessment zoals door de Co-op HEAO opgezet ons  inziens voldoet als evaluatie-instrument omdat het meet op een wijze die aansluit bij zowel het co-op-concept als bij de onderwijsfilosofie van 'leren leren'.  Ook sluit het toepassen van een assessment aan bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS