Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Geen tijd om korter te werken? Invoering van arbeidsduurverkorting binnen universiteiten

V. Timmerhuis en P. Oeij

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(3), 188-207

Dit artikel doet verslag van een onderzoek door het /VA Ti/burg naar arbeidsduurverkorting bij de TU Delft. Doel was een verkenning van (on)mogelijkheden van verdergaande ADV, c.q. de 36-urige werkweek, om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Daarmee is het onderzoek ook van belang voor andere universiteiten en is, tijdens het onderzoek, in de onderwijs-CAO   afgesproken dat per 1 augustus 1998 de arbeidsduur verder wordt teruggebracht. De uitkomsten tonen aan dat er uiteenlopend wordt gedacht over ADV door WP en door OBP, alsmede door leidinggevenden en door niet-leidinggevenden.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS