Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Boekbespreking

D. F. Westerheijden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 177-181

Boekbespreking van Autonomie in kwaliteit: Ambiguïteit in bestuurlijke communicatie over de ontwikkeling van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs (1996) A.B.M. Lips, Delft, Eburon,  ISBN 90-5166-547-4,  381   pagina's,  literatuuropgave,  f 79,50.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS