Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Vraaggestuurd hoger afstandsonderwijs: Een voorbeeld binnen het vakgebied Milieurecht

H. H. Weges en S. J. Portier

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 153-176

Dit artikel beschrijft de achtergronden en resultaten van een r&d-project binnen het domein Milieurecht. Uitgaande van de behoefte van onderwijs-op-maat en daarmee de afstemming van de leermaterialen op de verschillende doelgroepen van de cursus Milieurecht, is het intake- en begeleidingssysteem WindMill ontwikkeld en getest in een langdurig experiment met studenten van de Open universiteit. In het WindMill-systeem kan de student via een intake de meest passende cursusvariant kiezen. Op basis van de resultaten van de intake wordt het systeem verder ingesteld en krijgt de student de beschikking over een studieplanner, allerhande hulpmiddelen en verschillende typen oefenmaterialen aansluitend, bij de gedrukte basisinhoud. Het WindMill-systeem Is gedurende vier maanden getest met studenten van de Open universiteit. Naast deze experimentele groep (n =20) is binnen het experiment gebruikgemaakt van een controlegroep (n = 14). De proefstudenten binnen deze controleconditie bestudeerden de volledig gedrukte versie van de cursus (basisinhoud en oefenmateriaal) zonder gebruik te maken van het WindMill-systeem. Het experiment bracht geen duidelijke verschillen in leerresultaten en leerervaringen tussen de twee condities aan het licht. In beide condities behaalde meer dan 80% van de studenten een voldoende op het tentamen. De studenten bleken positief te zijn over de mogelijkheid om een cursusvariant te selecteren aansluitend bij een aantal individuele kenmerken, zoals de mate van voorkennis op het gebied van rechten en hun beroepsachtergrond. Verder bleken alle studenten positief te zijn over de gedrukte basisinhoud en redelijk positief over de oefenmaterialen. De experimentele studenten waren tevens" redelijk positief over het ontwerp en de inhoud van het WindMill-systeem. Daarbij werd met name de studieplanner zeer positief beoordeeld.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS