Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De invloed van beleidsontwikkeling en politieke besluitvorming in het hoger onderwijs op de effectiviteit van overheidssturing. Op zoek naar patronen in opvattingen van hoger onderwijsdeskundigen uit tien West-Europese landen

O. C. mc-Daniel

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 136-152

De effectiviteit van overheidssturing van het Hoger Onderwijs is beperkt. Een van de mogelijke verklaringen daarvoor is de wijze waarop de beleidsontwikkeling van de overheid en de politieke besluitvorming tot stand komt. In dit artikel wordt, aan de hand van oordelen van deskundigen uit tien West-Europese landen over een zevental thema's, bevestigd dat de huidige beleidsontwikkelingsmethodiek en de politieke besluitvorming mede verklarend is voor het gebrekkige succes van overheidssturing. Deze bevindingen treden in alle bij het onderzoek betrokken landen op en zijn met name toe te schrijven aan het gebruik van 'dwang' door de overheid in plaats van 'overtuiging'.  Intensievere en meer betekenisvolle interactie tussen beleidsmakers en besluitvormers aan de ene kant en de instellingen voor Hoger Onderwijs aan de andere, zou dit probleem kunnen verminderen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS