Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Verandering en stabiliteit in het gebruik van leerstrategieën tijdens de eerste twee jaar van een universitaire studie

Y. J. M. Vermetten, J. G. L. C. Lodewijks, en J. D. H. M. Vermunt

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 123-135

In het hier beschreven onderzoek wordt de vraag aan de orde gesteld of het gebruik van leerstrategieën een veranderlijk en/of stabiel karakter heeft. Hiertoe werd een longitudinale studie uitgevoerd waarin gerapporteerde leerstrategieën van 188 universitaire studenten werden vergeleken tussen het eerste en (voornamelijk) het vierde semester. Behalve de vraag naar veranderlijkheid werd ook onderzocht welke mogelijke verklarende factoren hierbij een rot spelen. T-toetsen voor afhankelijke groepen toonden aan dat significante veranderingen optraden in het gebruik van leer strategieën. Dezelfde studenten gaven aan in de loop van de tijd meer diepe verwerkingsstrategieën te gebruiken, alsook meer zelfregulerend te werk te gaan. De leeromgeving kreeg in dezelfde tijdsperiode een meer activerend karakter, wat een deel van de veranderingen in gerapporteerde leerstrategieën kan verklaren. Mentale leermodellen en leeroriëntaties gaven in mindere mate een verklaring voor de geconstateerde veranderingen. Wel correspondeerde de verminderde onderschrijving van het mentale leermodel dat leren gelijk staat aan het onthouden van informatie, met de resultaten omtrent leerstrategieën. Tegelijk met de gevonden veranderingen in gerapporteerde leerstrategieën werd op basis van correlaties aangetoond dat er ook een stabiele, persoonsgebonden component in het gebruik van leerstrategieën aanwezig is. De vraag of leerstrategieën een veranderlijk of stabiel karakter hebben leverde aldus een tweeledig antwoord op.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS