Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Voltooid verleden deeltijd hoger onderwijs? De teruggang in de deelname aan deeltijd hoger onderwijs nader bekeken

J. Huisman en F. Kaiser

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(2), 97-122

Het deeltijdonderwijs is decennia long het belangrijkste alternatief voor voltijd hoger onderwijs geweest. De deelname aan deze vorm neemt zowel in het Hoger Beroepsonderwijs als in het universitaire onderwijs sterk of. De vragen die in dit artikel centraal staan hebben betrekking op het zoeken naar een verklaring van de teruggang in de deelname. Demografische factoren bieden geen verklaring: zij zouden er juist toe moeten hebben bijgedragen dot de deelname zou toenemen. Andere alternatieve vormen van hoger onderwijs, die mogelijkerwijs concurrenten zouden kunnen zijn van het deeltijdonderwijs (Open universiteit, kort hoger onderwijs, co-op onderwijs), blijken dit- volgens de analyse - nauwelijks te zijn (geweest). Aan het slot van deze bijdrage staan we stil bij de internationale ontwikkelingen op het gebied van life long learning en beschouwen we kort in hoeverre het Nederlandse beleid ten aanzien van de alternatieve vormen van hoger onderwijs daarbij aansluit.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS