Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Onderwijsverandering en universitair bestuur

M. J. Cohen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 75-79

Centraal in het Kennisdebat in Maastricht stond de stelling dat 'Leren te leren' een buitengewoon belangrijk, zo niet noodzakelijk concept is voor academisch onderwijs in onze tijd. Die stelling, beargumenteerd vanuit de cognitieve psychologie, werd vervolgens vanuit een onderwijskundig perspectief belicht, en dan met name doordat beargumenteerd werd hoe weinig wij in ons onderwijs gebruikmaken van empirische kennis, en hoe zeer wij hier, in tegenstelling tot de wijze waarop wij onderzoek bedrijven, vastzitten in onze intuïties.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS