Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De student als volwaardig volwassen partner

C. J. A. H. Prince en H. G. H. M. Croonen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 71-74

De kennisexplosie van de laatste decennia, de bezuinigingen in het onderwijs en nieuwe inzichten over 'leren' maken veranderingen in het onderwijs noodzakelijk. Van studenten in het hoger onderwijs wordt verwacht dat zij niet uitsluitend kennis consumeren en reproduceren, maar ook actief met die kennis omgaan. Aankomende studenten missen deze vaardigheid vaak, omdat zij op het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) jarenlang gewend waren dat de verantwoordelijkheid voor leren en leerresultaten bij de docent lag. Het is een taak van de opleiding om de studenten vaardigheden hiertoe aan te leren en hen in hun overgang naar 'studerende volwassene' te begeleiden. Tevens heeft de opleiding de taak te zorgen voor een optimale studeeromgeving. Het is een taak van de studenten om ze/f 'Leren te leren' om kritisch, creatief en flexibel met nieuw verworven kennis te kunnen omgaan en eigen verantwoordelijkheden hiervoor te nemen. Voor een optimale ontwikkeling van het onderwijs en van individuele studenten is het van belang niet alleen de docenten maar ook de studenten te betrekken bij veranderingen binnen het onderwijs. In dit artikel wordt hiertoe een aantal suggesties gedaan.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS