Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

'Leren te leren': Hoe zit dan in Vlaanderen

H. Martens

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 55-63

In deze bijdrage warden allereerst enkele algemene beschouwingen over het onderwijs In Vlaanderen beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op enkele vragen die het onderwijsdebat in Vlaanderen op dit ogenblik beheersen. Voor de universiteiten wordt een open toegangsbeleid gehanteerd en de studentenaantallen blijven - in tegenstelling tot de Nederlandse situatie - stijgen. Maar ook is het aantal 'mislukkingen' in de studie groot. In hoeverre moet de toename van studenten aan de universiteiten worden afgeremd? Welke maatregelen zijn te nemen om de rendementen te verhogen? Hoe kan het best met de massaliteit van de universiteiten warden omgegaan? In hoeverre moet op een 'ander' onderwijs worden overgegaan? Er gaan steeds meer stemmen op om bijvoorbeeld zelfsturend leren bij de student te bevorderen, zinvol gebruik te maken van moderne leermiddelen, onderwijs ook open te stellen voor volwassenen tijdens de hele actieve loopbaan.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS