Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Studiehuis: Een bruikbaar concept voor het onderwijs

W. H. F. W. Wijnen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 47-54

In deze bijdrage wordt ingegaan op het studiehuisconcept zoals dit voor het voortgezet onderwijs is uitgewerkt. De achterliggende gedachte hiervan is te vergelijken met het idee van 'Leren te leren' dat momenteel ook in het hoger onderwijs in de actualiteit staat. Met het stimuleren van kennisverwerving in plaats van, of liever: naast een bepaalde vorm van overdracht van kennis kan niet vroeg genoeg worden begonnen. Het is van belang dat betrokkenen uit het hoger onderwijs op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op dit gebied binnen het voortgezet onderwijs.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS