Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De intuïtie voorbij

C. P. M. van der Vleuten

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 34-46

De centrale stelling in deze bijdrage is dot onderwijs wordt geregeerd door intuïtie en traditie. Ervaringskennis en inhoudelijke expertise worden als afdoende voorwaarde beschouwd voor onderwijstaken. Deze houding staat echter in schril contrast met de houding als vakinhoudelijke professional of als onderzoeker, waar een veel rationelere rol wordt aangenomen. Op de centrale vraag: 'doen we inderdaad de juiste dingen in het onderwijs?' is het antwoord: 'in heel veel gevallen doen we dat niet'. Onze kennis van het onderwijs is tamelijk naïef. Er zijn veel zaken in het onderwijs die intuïtief worden aangenomen en onvoorwaardelijk worden geaccepteerd, maar die bij nader onderzoek veel complexer blijken te zijn of soms zelfs volledig onwaar. In deze bijdrage warden enkele van deze zaken exemplarisch besproken, gevolgd door een pleidooi voor een meer rationele benadering van het onderwijs. De voorbeelden komen uit een drietal gebieden van het onderwijs die relevant zijn in elk onderwijsprogramma: het betreft opvattingen over leren, aspecten van curriculumconstructie en curriculumorganisatie, en over toetsing.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS