Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Drie factoren die verhinderen dat mensen zelfstandig leren kennis verwerven

H. G. Schmidt

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 26-33

Kinderen die pas hebben leren lezen, brengen - ook buiten de muren van de school - soms uren door met het lezen van alles wat zich aan hen voordoet, zonder dat er een onderwijzer aan te pas komt. Zij doen dit uit zichzelf en hebben blijkbaar geleerd om zelfstandig te leren. Dit vermogen om zelfstandig te leren, treffen we niet al/een aan bij jonge kinderen, maar ook bij beroepsbeoefenaren die proberen te voldoen aan de eisen die hun beroep stelt. Het is echter de vraag in hoeverre het formele onderwijs bijdraagt aan dit vermogen tot zelfstandig leren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het vaak voorkomt dat studenten weliswaar de relevante kennis bezitten, maar niet in staat zijn om deze toe te passen. In dit artikel warden drie redenen genoemd waarom dit het geval is. Docenten en studenten delen een onjuiste opvatting over de aard van menselijk leren; de rol van situationele factoren in leren en het daaropvolgende gebruik van die kennis wordt onderschat en: het menselijk brein is meer toegerust voor concrete zaken dan voor de abstracties die op school geleerd worden. Tot slot worden enkele mogelijkheden gegeven wat een onderwijsinstelling kan doen om zelfstandig leren te bevorderen.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS