Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Investeren in mensen

J. M. M. Ritzen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 18-25

De komende jaren zal kennisintensiteit van onze samenleving sterk toenemen. Om internationaal te kunnen concurreren is een toenemende aandacht voor deze kennisintensiteit noodzakelijk. Om de wensen en noden van zo'n samenleving te inventariseren en te bediscussiëren, is een jaar geleden gestart met het Kennisdebat. Het Kennisdebat is een initiatief van de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en wordt voorgezeten door een Presidium onder leiding van mevrouw Gardeniers. Er zijn inmiddels veel waardevolle visies naar voren gekomen in de talloze schriftelijke en mondelinge bijdragen. Het ligt in de verwachting, dat het Presidium op 17 maart 1997 met enkele concrete aanzetten komt voor hoe we het beste kunnen anticiperen op de snel gaande overgang naar een samenleving waarin kennis een zeer bepalende factor is. In de bijdrage van De Vijlder (e.a.) worden doel en achtergronden van het Kennisdebat nader toegelicht. Aan het verwerven, ontwikkelen, bijhouden en de toegankelijkheid van kennis zitten veel aspecten. Een aantal daarvan op het terrein van onderwijs en onderzoek za/ in deze bijdrage kort warden behandeld. Een ervan is 'leren te leren'. Dit thema stond centraal bij het regionale debat in Maastricht en is tevens het centrale thema van dit nummer van het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS