Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Het Kennisdebat: Waar gaat het om?

F. de Vijlder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1997, 15(1), 8-17

'Het Kennisdebat heeft als eerste doel om te verkennen welke rol kennis in de komende jaren kan gaan spelen in de samenleving. Het gaat om verkenningen van een toekomst waarop de huidige ontwikkelingen al enig zicht werpen. Kennis zal zeker een belangrijke rol gaan spelen. Kennis kan wellicht een doorslaggevende rol gaan spelen voor een aantal ontwikkelingen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de economische concurrentiepositie of wanneer het gaat om de sociale en culturele positie van ons land in Europa en in de wereld. Een tweede belangrijk doel is om deze verkenningen op hun wenselijkheid te beoordelen. Waar willen we staan op de wat langere termijn en wat is daarvoor nodig op het terrein van kennis? Een derde doel heeft betrekking op de voorwaarden die moeten warden geschapen om tegemoet te kunnen komen aan die verschillende scenario's.'

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS