Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Grensoverschrijdende programmavergelijking: op zoek naar witte vlekken en orchideeën

J. Huisman en J. J. Vossensteyn

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 288-298

Studiekeuzes beperken zich tegenwoordig niet meer tot de landsgrenzen. Studenten kijken - letterlijk - verder om zich heen. Hetzelfde geldt voor instellingen die vormen van grensoverschrijdende samenwerking initiëren op het gebied van onderwijs en onderzoek.  Een belangrijke vraag op het terrein van onderwijssamenwerking (variërend van grensoverschrijdende instroom tot structurele samenwerking) is die naar de vergelijkbaarheid van studieprogramma's. Dit artikel gaat in op de mogelijkheden voor onderzoek naar verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen die in Nederland en in haar grenslanden warden aangeboden.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS