Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Kwaliteitszorg van het schriftelijk studiepakket in open hoger onderwijs te Vlaanderen

A. Borremans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 273-287

Het thema dat in dit artikel aan de orde komt is kwaliteit en kwaliteitszorg van het schriftelijk studiepakket voor open hoger onderwijs, met de werkwijze van het Studiecentrum Open Hoger Onderwijs (StOHO) in Vlaanderen als case. Eerst wordt een schets gegeven van de actuele situatie en toekomstige ontwikkeling van het open hoger onderwijs in Vlaanderen dat zich vanaf zijn ontstaan in samenwerking met Nederland heeft uitgebouwd. Daarna wordt kwaliteit en kwaliteitszorg van het schriftelijk studiepakket in verband gebracht met het begrip integrale kwaliteitszorg. Vervolgens wordt gesteld dat de kwaliteit van het materiaal vanuit verschillende standpunten moet worden bekeken, met als centraal aandachtspunt het realiseren van een bepaald leerproces in het kader van een systeem van open hoger onderwijs. De procedure wordt gekenmerkt door een iteratieve benadering waarbij in een sterk samenwerkingsverband tussen de diverse deskundigen inhoud, leerpsychologie en didactiek evenals stijl en vorm in het oog worden gehouden. Dit gebeurt vanuit welbepaalde kwaliteitscriteria en met gebruik van de nodige evaluatiemethoden en -instrumenten. In dit kader van het StOHO waar de bestaande universiteiten en hogescholen en niet een aparte open universiteit voor de cursusontwikkeling instaan, is de kwaliteitszorg gewoonlijk extra moeilijk omdat in een cursusteam eigen inhoudsdeskundigen met traditie en visie in verband met open hoger onderwijs afwezig zijn. Aldus is een goed organisatorisch kader nodig evenals een vaste en voortdurende onderwijskundige begeleiding. De aspecten van kwaliteitszorg worden aan de hand van de ontwikkeling van een cursus als voorbeeld geïllustreerd.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS