Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Effecten van maatregelen ter intensivering van de zelfstudie

B. A. M. van den Berg, W. F. Admiraal en P. J. van Eijl

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 254-272

In samenwerking met de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht is door het IVLOS (Interfacultair instituut Voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden) onderzoek gedaan naar de zelfstudie van studenten. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in het zelfstudieproces van studenten bij een zevental cursussen. Hierbij staan met name kwantitatieve gegevens over de zelfstudie centraal: de hoeveelheid tijd die de studenten per cursus aan de voorbereiding van de bijeenkomsten besteden en de regelmaat van deze tijdsbesteding. Voor vijf cursussen zijn maatregelen ter intensivering van de zelfstudie geëvalueerd. Veranderingen in zelfstudie worden in verband gebracht met de opzet van de instructie, die is vervat in een checklist van zes 'zelfstudie bevorderende factoren'. Van die factoren komt bij uitstek het werken met gespreide deeltoetsen en/of meetellende opdrachten als stimulans van

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS