Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Studeren met flexibele, interactieve en elektronische leermaterialen voor zelfstudie1

R. L. Martens, S. J. Portier en M. M. A. Valcke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 236-253

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek met drie groepen studenten van de Open universiteit (OU) die delen van drie elektronische cursussen (Materieel Strafrecht, Descriptieve Statistiek en Inleiding Continue Wiskunde) moesten bestuderen. Een essentieel aspect van de hiervoor gebruikte interactieve leeromgeving is dat de studenten via een intake-sessie een aantal kenmerken konden instellen op basis waarvan de cursus gedifferentieerd kon warden (bijvoorbeeld voorkennisniveau wiskunde). Vervolgens werd op basis van de ingestelde kenmerken een cursus-op-maat voor deze studenten samengesteld. De resultaten van het onderzoek geven aan dat de studenten vrijwel hetzelfde oordeel hebben over bestudeerbaarheid, moeilijkheid en inhoud van de elektronische leermaterialen in vergelijking met het gemiddelde oordeel over (gedrukt) OU-cursusmateriaal. Er zijn bovendien geen verschillen gevonden ten aanzien van deze drie punten tussen de drie groepen, alhoewel het leermateriaal uit uiteenlopende domeinen afkomstig is. De studenten hebben geen problemen gehad met het instellen van de relevante studentkenmerken en waarderen de mogelijkheid die wordt geboden om op deze manier een cursus-op-maat te genereren. Als belangrijkste kritiek wordt met name de wens tot meer interactieve mogelijkheden naar voren geschoven. Het gebruik van de computer geeft dan nog veel meer een meerwaarde.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS