Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Op naar een nieuw lotingssysteem

M. M. van den Berg en A. M. Hoen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 231-235

'Het systeem van loting voor te populaire studies is sinds de invoering in 1975 vrijwel voortdurend mikpunt geweest van kritiek. Want altijd zijn er briljante of zeer gemotiveerde studenten in spe geweest die door de blinde selectie van de computer bij het Ministerie van Onderwijs buiten de boot vallen.' Al in 1975 werd het systeem 'voorlopig' ingevoerd, in de veronderstelling dat een beter systeem binnen een paar jaar kon worden gevonden, maar die hoop bleek vergeefs. De kern van het lotingsdilemma is dat 'er altijd studenten zijn die ongemotiveerd of met lage eindexamencijfers aan hun studie beginnen maar al doende de smaak te pakken krijgen en alsnog briljante studenten blijken' (NRC 9 juli 1996)1. Sinds de uitloting van een veelbelovende studente staat het lotingssysteem weer volop in de belangstelling2 . Los van de vraag of plaatsing door loting moet geschieden, presenteren wij een alternatief systeem dat meer rekening houdt met potentieel talent en waarbij toch iedereen een kans heeft om ingeloot te worden.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS