Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/3/4
Jaargang 40 - 2022/2
Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Onderwijsparticipatie en opleidingsniveau op lange termijn

J. F. P. Hers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(4), 218-230

In dit artikel wordt de ontwikkeling van de onderwijsparticipatie en het opleidingsniveau van de bevolking op lange termijn bezien in een economische context. De groei van de hoeveelheid menselijk kapitaal in een economie is van invloed op het arbeidsaanbod, maar ook op de technologische ontwikkeling en de groei van de arbeidsproductiviteit. In dit artikel wordt een model beschreven dat geconstrueerd is om projecties te maken van de groei van het opleidingsniveau van de bevolking op lange termijn. Dit model kwantificeert de effecten van demografische en economische ontwikkelingen op het opleidingsniveau van de bevolking. Om een indicatie te geven van de mogelijkheden van het model zijn drie scenario's doorgerekend. De resultaten van deze berekeningen worden besproken met speciale aandacht voor het hoger onderwijs.

Artikel downloaden
© 2020-2023 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS