Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Praktijkkennis van docenten en onderwijsvernieuwing: Een casestudy in het hoger technisch onderwijs

J. H. van Driel en J. H. van Werven

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 1996, 14(3), 170-186

Docenten spelen een belangrijke rol bij onderwijsvernieuwing. In dit artikel wordt onderwijsvernieuwing gerelateerd aan de zogenaamde praktijkkennis van docenten. De kennis en de opvattingen van docenten over leren en onderwijzen staan hierbij centraal. Er is onderzoek verricht onder docenten uit het hoger technisch onderwijs, die betrokken waren bij een curriculum-innovatieproject. Deze docenten bleken in het algemeen sterk betrokken te zijn bij het leren van studenten, echter vanuit een sturende en controlerende benadering. Met betrekking tot een 'studentgerichte' benadering kwamen veel misverstanden naar voren. Het onderzoek heeft bijgedragen aan het vernieuwingsproces. Enerzijds zijn de plannen aangepast om in te kunnen spelen op de motivatie en de inzet van de docenten. Anderzijds bood de studie aangrijpingspunten om interventies te plannen, gericht op de ontwikkeling van kennis en opvattingen van docenten. De conclusie luidt dat het onderzoeken van praktijkkennis van docenten een factor kan zijn die bijdraagt tot het ontwikkelen van onderwijsvernieuwingsprojecten.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS