Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De effecten van het stelsel van kwaliteitszorg voor het Hoger Onderwijs:  meer dan een rituele dans?

P.J.M. Weusthof, M.M.H. Frederiks, D.F. Westerheijden

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 04, 220-236

Dit artikel is het verslag van een onderzoek dat, in opdracht van het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen, is verricht naar het stelsel van kwaliteitszorg voor het Hoger Onderwijs. In deze bijdrage staat de vraag centraal welke effecten dit stelsel tot nu toe heeft gehad op het onderwijs dat op de Hoger Onderwijs instellingen wordt aangeboden. Aan de orde komen de activiteiten die in het kader van de interne kwaliteitszorg worden ondernomen, de mate waarin gebruik is gemaakt van de uitkomsten van zelfstudies en visitaties en de waardering die er binnen de universiteiten en hogescholen bestaat voor het functioneren van het stelsel. In de slotbeschouwing wordt antwoord gegeven op de vraag of het stelsel van kwaliteitszorg heeft geleid tot het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, dan wel niet meer blijkt te zijn dan een rituele dans.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS