Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Naar een code voor Engelstalige cursussen in het hoger onderwijs

W. Jochels, D. Vincke

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 03, 168-174

In het kader van internationalisering van het hoger onderwijs is het gewenst dat cursussen in het Engels gegeven worden. In de WHW is de mogelijkheid hiertoe ernstig beperkt en wordt van de instellingen een gedragscode verwacht, waarin een en ander is geregeld. Dit artikel tracht een aanzet te geven tot zo'n code. Daartoe worden bevindingen besproken uit een tweetal studies waarin ervaringen zijn geïnventariseerd van Nederlandstalige docenten die ook in het Engels doceren. Ook worden resultaten besproken uit empirisch onderzoek naar onderwijs door middel van een vreemde taal dat in de Verenigde Staten is uitgevoerd. Hierin komen zeven elementen naar voren die in een gedragscode opgenomen zouden moeten worden. Gelet op de bevindingen uit het besproken onderzoek mag worden verwacht dat hierdoor de negatieve effecten van een overgang naar Engelstalig onderwijs beperkt kunnen blijven.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS