Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Dragen ingangstoetsen voor hoger onderwijs bij tot billijkheid en efficiëntie?

W. Nonneman

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 03, 153-167

In dit tweede artikel over de aansluiting in België tussen secundair en hoger onderwijs wordt deze problematiek benaderd vanuit economisch perspectief. Ingegaan wordt op de effecten van preselectie met het oog op zowel allocatie van schaarse middelen als democratisering van het hoger onderwijs. Een eenvoudig rekenmodel toont aan dat niet alle vooringenomen standpunten op feiten berusten. De auteur besluit met een opsomming van de pro's en contra's van ingangsproeven.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS