Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Hoger onderwijs en opleidingen tot ondernemer

LG.M. Veeken

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 116-125

In de jaren tachtig is de belangstelling voor kleinschalig ondernemen sterk toegenomen. Er is duidelijk sprake van een herwaardering van het ondernemerschap. Aan dat ondernemerschap worden steeds hogere eisen gesteld, zeker binnen bepaalde sectoren. Het midden- en kleinbedrijf vraagt om hoger opgeleide ondernemers, die adequaat kunnen inspelen op veranderende economische omstandigheden en technologische ontwikkelingen. Het traditionele onderwijs is te weinig toegesneden op het opleiden van dit type ondernemers. Pas de laatste jaren zijn ook instellingen voor hoger onderwijs zich gaan richten op het vakgebied ondernemerschap. In dit artikel wordt op basis van literatuurgegevens het belang geschetst van opleidingen tot zelfstandig ondernemer in het hoger onderwijs als een apart vakgebied.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS