Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Het beïnvloeden van de voortgang van AIO/OIO-onderzoek

J.K. Koppen, T.T.D. Peetsma

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 96-108

Aan de Universiteit van Amsterdam is onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van promotie-onderzoeken van assistenten in opleiding (AIO's) en onderzoekers in opleiding (0I0's) en naar de beïnvloeding van de voortgang. Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft van de AIO's en OIO's vertraging heeft opgelopen. Een derde van hen heeft zelfs een vertraging van een half jaar of langer. Eveneens een derde van de AIO 'sen OIO's betwijfelt zeer of ze hun proefschrift binnen de gestelde termijn zullen afronden. Factoren die samenhangen met de voortgang van de promotie-onderzoeken kunnen in vier categorieën worden ingedeeld: begeleiding van AIO's en 0IO's, werkomgeving, tijdpad van het onderzoek en persoonlijke kenmerken van de AIO 'sen OIO's. Tien van de onderzochte factoren, die samen het sterkst de verschillen in de voortgang voorspellen, zijn geselecteerd voor opname in een monitoring-instrument, dat door faculteiten kan worden gebruikt voor de inhoud en planning van AIO-beleid.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS