Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Financiering van het hoger onderwijs: voorkeuren en vormen

D.C. Van Ingen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 83-95

Het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) heeft in maart van dit jaar een beleidsadvies uitgebracht over 'financieringsarrangementen in het hoger onderwijs'. Het advies is opgesteld op verzoek van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. De vraag van de minister was om te adviseren over financieringsarrangementen die kunnen bijdragen aan een doelmatig, doelgericht en rechtvaardig stelsel van hoger onderwijs. In dit artikel wordt eerst de conceptuele achtergrond van het vraagstuk van de financiering van het hoger onderwijs geschetst. Vervolgens wordt het gebruik van prestatie-indicatoren behandeld. In het desbetreffende onderdeel worden argumenten gegeven voor een andere wijze van bekostiging van de instellingen dan rendementsbekostiging of enige andere vorm van output-bekostiging. Dan volgt een verkenning van de mogelijke rol van het marktmechanisme in het hoger onderwijs. Het vouchersysteem van financiering van het hoger onderwijs fungeert als opmaat voor de beschrijving van drie financieringsarrangementen die in het beleidsadvies zijn gepresenteerd. Ten slotte wordt een voorkeur voor één van de drie arrangementen gemotiveerd.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS