Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (tersteeg@risbo.eur.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Boven over onderwijs
Een economische visie op onderwijs en de kerntaken van de overheid

H.W.G.M. Peer

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1993, 11, 02, 66-82

In dit artikel staat een economische visie op de kerntaken van de overheid centraal. In het kader van de activiteiten van de Adviesraad voor Onderwijs werden vragen gesteld naar de determinanten voor economische ontwikkeling, de rol van onderwijs hierbij, de maatregelen die de overheid moet nemen of juist niet, en welke actoren bij vormgeving van onderwijs relevant zijn. Vanuit de 'state of the art' in de economie wordt hier een sterkte/zwakte analyse van het huidige onderwijs gemaakt. Een schets van mogelijke scenario's voor het toekomstige onderwijs in Nederland vormt de kern van deze bijdrage.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS