Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Waarom onderwijsbeleid en onderwijsresearch strijdig kunnen zijn: voorbeelden, verklaringen en oplossingen.

W.H.F.W. Wijnen, F.J.R.C. Dochy

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 04, 252-265

Resultaten van onderwijsbeleid en onderwijsmanagement komen niet altijd overeen met hetgeen men op basis van resultaten van onderwijsonderzoek zou mogen verwachten. Geconstateerd kan worden dat genomen beleidsbeslissingen niet altijd ondersteund worden met onderzoeksresultaten. Ook kan worden vastgesteld dat onderwijsresearch resulaten oplevert die niet zonder meer bruikbaar zijn in het kader van een gewenst onderwijsbeleid.
In deze bijdrage wordt de geschetste discrepantie toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden die op verschillende niveaus kunnen worden gelokaliseerd. Geïllustreerd zal worden dat onderwijsbeleid en onderwijsmanagement niet alleen gebaseerd zijn op een onderbouwing door middel van objectieve onderzoeksresultaten maar dat ook meer subjectieve contextvariabelen hierbij een rol spelen. Beredeneerd zal worden dat onderwijsbeleid en onderwijsresearch niet in eenzelfde richting hoeven te wijzen. Wel is het wenselijk dat zo duidelijk mogelijk wordt aangegegeven welke motieven aan een bepaalde maatregel of beslissing ten grondslag liggen. Klare wijn schenken zou men kunnen zeggen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS