Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De relatie tussen onderzoek en beleid opgevat als een transferprobleem

P.R.J. Simons

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 04, 242-251

De relaties tussen verschillende typen onderzoek en beleidsvragen en -uitvoeri11g worden opgevat als een transferprobleem, zoals dat in de moderne opleidingskunde centraal staat. Transfer heeft daar betrekking op de vraag of geleerde kenniselementen en vaardigheden nuttig aangewend kunnen worden in leer- of toepassingssituaties die afwijken van de oorspronkelijke leeromgeving. Bij nabije transfer is de afstand tussen leren en werken relatief klein, bij verre transfer relatief groot. Transferbevorderende maatregelen worden onderscheiden in ontwerp- en organisatiemaatregelen. Beide zijn gericht op het verbinden van van leer- en werksituaties met elkaar. Deze twee typen maatregelen kunnen voor een deel ook genomen worden bij het verbinden van onderzoek en beleid. De situatie bij beslissingsgericht onderzoek lijkt op nabije transfer. De situatie bij conclusie-gericht onderzoek lijkt meer op verre transfer. Op grond van analogieën tussen de relaties leren en werken en de relaties onderzoek en beleid worden 24 richtlijnen geformuleerd voor het bewaken en bevorderen van deze laatste relaties. In de praktijk, zo wordt aan de hand van een tweetal gevalsbesprekingen geïllustreerd, gaat er ten aanzien van de relatie tussen onderzoek en beleid nogal eens wat mis.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS