Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de Rijksuniversiteit Limburg 1986-1989, op basis van de arbeidsmarktscanner

J.A.M. Heijke, G.W.M. Ramaekers

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 03, 168-188

lnformatie over de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden is voor diverse voorlichtings- en beleidsdoelen van belang, variërend van studie- en beroepskeuzevoorlichting tot kwaliteitsbewaking van het hoger onderwijs. Om te kunnen voorzien in de hiervoor vereiste arbeidsmarktinformatie heeft het ROA de zogeheten 'arbeidsmarktscanner' ontwikkeld. Met behulp van deze scanner wordt door het ROA periodiek onderzoek verricht naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de RL. In dit artikel doen de auteurs verslag van de resultaten van de eerste toepassing van de arbeidsmarktscanner. Het gaat hierbij om oud-studenten die in de periode 1986-1989 aan de RL zijn afgestudeerd. Zij gaan in op het verloop van de arbeidsmarktintrede van deze afgestudeerden en behandelen een aantal kenmerken van hun huidige baan (de regio en de branche waarin men werkzaam is, het beroep dat men uitoefent, het inkomen dat men verwerft, het niveau van de opleiding die voor de functie is vereist en het al dan niet zoeken naar een andere baan).
De auteurs benadrukken dat de in dit artikel gepresenteerde onderzoekresultaten uitsluitend betrekking hebben op afgestudeerden van de RL. Pas door een landelijke toepassing van de arbeidsmarktscanner kan de vraag worden beantwoord in hoeverre de in dit artikel gepresenteerde arbeidsmarktpositie van afgestudeerden geneeskunde, gezondheidswetenschappen, rechten en economie instellingsspecifiek is, dan wel gedomineerd wordt door de landelijke situatie met betrekking tot de desbetreffende studierichtingen. De auteurs pleiten er dan ook voor om de scanner landelijk toe te passen.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS