Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Hoger onderwijs internationaal vergeleken. Een pilotstudy over de mogelijkheden en beperkingen van het vergelijken van nationale hoger onderwijssystemen

J. Brennan, L.C.J. Goedegebuure, T. Shan, D.F. Westerheijden, P.J.M. Weusthof

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 02, 119-131

De kwaliteit van hoger onderwijs staat reeds een aantal jaren hoog genoteerd op de agenda van de overheid, de overkoepelende hoger onderwijsorganisaties en de instellingen voor hoger onderwijs. Een van de actuele discussiepunten betreft de vraag hoe tot verantwoorde uitspraken te komen over de kwaliteit van het hoger onderwijs in internationaal perspectief. Door de Council for National Academic Awards (CNAA), het Hochschul-lnformation-System (HIS) en het Centrum voor Studies van het Hoger Onderwijs Beleid (CSHOB) van de Universiteit Twente is een internationaal vergelijkend onderzoek verricht, waarbij getracht is een methode te ontwikkelen die inzicht geeft in verschillen en overeenkomsten tussen de kwaliteit van hoger onderwijssystemen in een aantal Europese landen (Duitsland, Groot-Britannië en Nederland). Centraal stond hierbij de vraag met behulp van welke instrumenten, procedures en additionele middelen nationale hoger-onderwijssystemen op een zo valide en betrouwbaar mogelijke wijze met elkaar kunnen worden vergeleken. Van dit onderzoek wordt in deze bijdrage verslag gedaan.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS