Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Numeriek rendement van het hoger onderwijs: interpretaties en belangen

R.J. Bijleveld

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1992, 10, 02, 85-96

Het numeriek rendement wordt nog steeds gezien als een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het hoger onderwijs. De vraag is echter of centrale actoren zoals studenten, overheid en instellingen de hoogte van het numeriek rendement op dezelfde wijze waarderen. De interpretatie van het concept numeriek rendement en het daarop gebaseerde gedrag blijken samen te hangen met de wijze waarop de genoemde actoren hun belangen percipiëren.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS