Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Reacties en commentaren Democratie en bureaucratie in het hoger onderwijs

F.A.J. Kalkhoven en T.G.L.M. Meevis  

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 3, 124-127

In deze bijdrage wordt gereageerd op een artikel van drs. C. de Hart in het juni-nummer over de universitaire bestuursstructuur, dat commentaar gaf op een artikel van de beide auteurs. Hierin werd het spraakmakende advies van de ARHO besproken.
Zolang een andere bestuursstructuur niet aantoonbaar beter is, verdient een democratische besluitvorming de voorkeur: De ARHO heeft de relatie tussen de door haar gesignaleerde knelpunten en de bestuursstructuur onvoldoende beargumenteerd. Oplossingen voor de problemen in het hoger onderwijs moeten eerder worden gezocht in een vermindering van de bureaucratie, die met name wordt veroorzaakt door nationale regelgeving.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS