Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Modularisering, een diepgaande onderwijskundige verandering

H.C. de Wolf en F.J.R.C. Dochy

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 2, 62-69

Modularisering schijnt het HBO opgedrongen te worden als een bijverschijnsel van extensivering, flexibilisering en fusieprocessen. Ook in het WO vertoont modularisering stilaan de kenmerken van een modeverschijnsel met een knipoogje naar een vouchersysteem. Misschien wel daardoor ligt de nadruk nogal eens op de programmatische kanten ervan. Als men goed analyseert wat er in modularisering aan de hand is, zal men ontdekken dat het een diepgaande verandering van het onderwijs zelf veronderstelt en impliceert. De jarenlange ervaring met modulair onderwijs aan de Open Universiteit (OU) toont aan dat modularisering complexer en intensiever is dan vele andere onderwijsvernieuwingen. In dit artikel wordt deze bewering op zijn juistheid en betekenis getoetst en wordt gewezen op de noodzakelijk te maken keuzen, al was het alleen maar om te weten in hoeverre men in zo'n proces wil meegaan.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS