Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

De invloed van eindexamenresultaat op succes in het hoger onderwijs

Andrea Annema & Jeroen Ooijevaar

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 2011 (29), 2, 65-81.

In dit artikel wordt gekeken welke invloed eindexamencijfers hebben op studiesucces in het hoger onderwijs. Daarnaast is beschouwd in hoeverre herkomstgroepering, ouderlijke achtergrond en studierichting van invloed zijn op studiesucces. Hiertoe is een cohort havo- en vwo-leerlingen dat na het examenjaar 1998/'99 doorstroomde naar het hoger onderwijs gedurende acht jaar gevolgd. Eindexamencijfers blijken een grote invloed te hebben op studiesucces. Dit geldt in mindere mate voor ouderlijke achtergrond: meritocratische kwaliteiten spelen een grotere rol bij succes in het hoger onderwijs dan aristocratische.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS