Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Zelforganisatie: Modegril of reëel alternatief

J. Wachelder

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1989 (7), 2, 38-43

Zelforganisatie is één van de nieuwe modewoorden in het Hoger Onderwijs. Dit artikel bespreekt in hoeverre de stand van zaken bin­nen de sociale theorievorming rondom het concept 'zelforganisatie' een gebruik hiervan binnen het Hoger Onderwijsbeleid rechtvaardigt. De conclusie is dat zo dat al mogelijk is, dat in ieder geval binnen een welgedefiniëerd theoretisch kader dient te gebeuren. Het gebruik van de termen ‘zelforganisatie' en 'zelfregulering' in de ministeriële HOAK- en HOOP­nota's en in het ARHO-advies over de versterking van de bestuursstructuur van het wetenschappelijk onderwijs kan niet anders dan metaforisch genoemd worden. Zelforganisatie is niet synoniem met het versterken van de autonomie van universitaire instellingen of van faculteiten. Toch biedt het zelforganisatie-concept interessante ingangen voor een analyse van hoger onderwijs. Dan dient echter veel meer het proceskarakter dan de autonomie van zei/organiserende systemen uitgangspunt van analyse te vormen.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS