Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Moet de universitaire bestuursstructuur worden herzien?

F.A.J. Kalkhoven en T.G.L.M. Meevis

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 4, 150-159

Al vrij snel na de invoering van de nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs is er veel kritiek uitgeoefend op de universitaire bestuursstructuur. Dit vormt de aanleiding tot de vraagstelling of de huidige structuur nog wel voldoet. De beantwoording hiervan gebeurt aan de hand van een bespreking van de knelpunten die naar voren zijn gebracht in Van Kemenades afscheidsrede aan de Universiteit van Amsterdam en het spraakmakende advies van de Advies Raad voor het Hoger Onderwijs. Aan de beschouwing gaat een korte beschrijving van de voorgeschiedenis van de bestuursstructuur vooraf. Alhoewel dit artikel zich uitsluitend richt op de bestuursstructuur in het wetenschappelijk onderwijs is de vraagstelling ook interessant voor het hoger beroepsonderwijs, waarin thans wordt gewerkt aan de opbouw van een bestuursorganisatie.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS