Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Studiesnelheid van studente. Een empirisch onderzoek naar individuele- en omgevingsfactoren die de studiesnelheid beïnvloeden

G.J.N. Bruinsma en P.A.Th.M. Geurts

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 4, 140-149

Dit artikel is een verslag van een empirisch onderzoek naar de invloed van individuele- en omgevingsfactoren op de studiesnelheid van de generatie 2e fase-studenten. In tegenstelling tot de verwachting blijkt de hoeveelheid bestede studietijd niet van invloed op hun studievoortgang. De belangrijkste verklaring wordt geboden door het gemiddelde eindexamencijfer en de gebruikte studiemethode. Tussen eerste- en oudere jaars worden interessante verschillen aangetroffen.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS