Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Missiebekostiging en eigen meesterschap

J.B.J. Koelman en P. de Vries

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 3, 115-124

In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) en het conceptontwerp Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt aangekondigd dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen voornemens is een missiebudget te introduceren als onderdeel van het bekostigingsinstrumentarium voor het hoger 0nderwijs. In dit artikel zal een aantal relevante aspecten met betrekking tot dit nieuwe bekostigingsinstrument worden belicht. Allereerst zal worden ingegaan op de achtergronden en de doelstellingen van het missiebudget. Vervolgens zal kort aandacht worden besteed aan de relatie tussen het missiebudget en andere vormen van bekostiging. Ten slotte zal uitgebreid worden stilgestaan bij de vraag hoe en door wie het missiebudget zou dienen te worden gealloceerd en zal de koppeling tussen missiebekostiging en een drietal beleidsmatige dilemma's worden gemaakt. Centraal zal staan dat er een schier onoplosbaar 'dilemma' bestaat tussen het streven naar de door de minister beoogde macro-doelmatigheid enerzijds en de wens om te komen tot autonome instellingen anderzijds.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS