Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Strategisch beleid van instellingen voor hoger onderwijs

L.J. Polak & W.H.F. W. Wijnen

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 3, 104-114

De overheid voert sinds enige jaren een beleid dat erop gericht heet te zijn de instellingen voor hoger onderwijs meer autonomie te geven. Zulks dan met het doel de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te verhogen, de variëteit te verruimen, de aansluiting bij de arbeidsmarkt te verbeteren en de afstemming op de behoeften van de studenten te vergroten. Opmerkelijk is echter dat de overheid ondanks haar beleid van deregulering en vergroting van de autonomie van instellingen, restricties oplegt aan de strategische handelingsvrijheid van de instellingen voor hoger onderwijs. Zulke restricties betreffen bij voorbeeld de beperkingen voor HBO-instellingen met betrekking tot het starten van nieuwe opleidingen en het uitsluiten van fusies van instellingen voor WO en HBO. In dit artikel zal nader ingegaan worden op diverse aspecten van deze laatste restrictie en op de vraag in hoeverre deze beperking op gespannen voet staat met de uitgangspunten voor een adequaat strategisch management van instellingen voor hoger onderwijs.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS