Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Fuseren, overleven en onderwijskundige meerwaarde; de STC-operatie in het HBO

L.C.J. Goedegebuure en H.J. Vos

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 3, 92-103

In dit artikel wordt aandacht besteed aan een aantal elementen van de fusie-operatie in het HBO. Nadat eerst is ingegaan op de doelstellingen en de structuur van het proces (het beleidsarrangement) en de resultaten in termen van fusie, wordt het verloop van de fusie-operatie geanalyseerd. Er worden enkele mogelijke verklaringen gegeven voor de tamelijk spectaculaire uitkomsten van de operatie, waarbij zowel wordt ingegaan op factoren binnen de instellingen zelf die de resultaten zouden kunnen verklaren, als ook op een aantal externe factoren die bepalend lijken te zijn geweest voor de uitkomsten. Naast deze 'organisatorische benadering' wordt in het tweede deel van het artikel ingegaan op de onderwijskundige doelstelling van het proces: het realiseren van de zogenaamde 'onderwijskundige meerwaarde'. Hierbij wordt stilgestaan bij de activiteiten die gedurende de STC-operatie op onderwijskundig terrein zijn verricht en op de resultaten die dit tot nu toe heeft gehad.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS