Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Hoe meten we opleidingskwaliteit?

S.f. van Andel en H.H.C.M. Christiaans

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 2, 57-62

In deze bijdrage wordt in twee opleidingen nagegaan hoe gedacht wordt over kwaliteitsbewaking en welke technieken het management daartoe ter beschikking heeft. Het artikel heeft slechts de bedoeling om enkele voorbeelden te geven, waarmee andere instellingen hun voordeel kunnen doen. Deze praktische benadering kan een aanvulling zijn op wat in theorie al vele malen in de literatuur is verwoord.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS