Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Arbeidsmarkt als criterium voor kwaliteit

E. de Weert en P.J.M. Weusthof

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 2, 49-56

In de recente overheidspublicaties wordt kwaliteitsbewaking beschouwd als een belangrijk onderdeel van het hoger onderwijsbeleid. Met kwaliteit wordt normaal bedoeld een 'hoge' of 'verbeterde' kwaliteit. Instellingen zelf hebben daarbij een belangrijke taak, maar ook de overheid drukt een belangrijk stempel op zowel de organisatie van kwaliteitsbewaking als op het vellen van een inhoudelijk oordeel. De afstemming tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt vormt voor de overheid een doorslaggevend criterium voor het bepalen van kwaliteit. In dit artikel wordt nagegaan hoe bruikbaar dit criterium is en welke consequenties een hierop gefundeerde oordeelsvorming kan hebben voor de diversiteit en dynamiek van het hoger onderwijsbestel.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS