Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2
Jaargang 38 - 2020/1
Jaargang 32 - 2014/3

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Groepsverschillen in tijdbestedingsstudies

D.N.M. de Gruijter

Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 1988 (6), 1, 31-36

De hoeveelheid zelfstudie is, met de hoeveelheid genoten contacturen, een belangrijke variabele in het hoger onderwijs. Om deze reden is er in de loop der jaren een groot aantal tijdbestedingsstudies aan verschillende universiteiten verricht. Tijdbestedingsgegevens kunnen aanwijzingen geven omtrent perioden van onderbesteding en perioden met een (te) hoge studielast en zo materiaal aandragen voor correcties in de opzet en plaatsing van cursussen. Bij de interpretatie van de gegevens blijkt het tevens van belang, te letten op eventuele verschillen tussen subgroepen van studenten.

Artikel downloaden
© 2020-2021 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS