Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Proef op de som voor een model: een eerste test voor de individuele studieplanner

Peter Vos

TvHO 2000 18 04 04 293-313

Studiepunten blijken een goed bruikbare schatting te kunnen geven van moeilijkheidsgraad en omvang van studieonderdelen in de realiteit. Voor curriculumontwerpers kan er een bruikbaar planningsinstrument, de Programma-ijker, op worden gebaseerd. De Programma-ijker vormt bovendien een goed uitgangspunt voor het voorspellen van individuele studieproblemen. Voor individuele studenten lijkt het erop dat een methode is gevonden, die Digitale Individuele Studieplanner, om online effectieve studieadvisering te geven het plannen van te besteden studietijd op een rationeler en realistischer niveau te brengen. Empirische gegeven over gebruik van de DISP zijn in 2000 nog niet beschikbaar.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS