Scope en doel TvHO

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen.
Lees verder...

Artikel indienen

Kopij voor het tijdschrift kan worden gestuurd naar Judith Tersteeg (redactietvho.nl). Richtlijnen voor het indienen van artikelen vindt u hier.

Nummers TvHO

Jaargang 40 - 2022/1
Jaargang 39 - 2021/3/4
Jaargang 39 - 2021/2
Jaargang 39 - 2021/1
Jaargang 38 - 2020/2

Klik hier voor eerdere jaargangen

Redactie

Klik hier voor informatie over de redactie.

Zoeken

Vul hieronder uw zoekterm in.

Onderwijsopvattingen: een exploratie naar herkomst en verbanden

Geraldine Clarebout, Jan Elen, Lieve Luyen, & Hadewych Bamps

TvHO 2000 18 04 03 279-292

In dit artikel worden onderwijsopvattingen onderzocht als een mediterende studentvariabele. De herkomst van deze opvattingen wordt nagegaan door de invloed van de instelling (enerzijds het niveau van de instelling en anderzijds de gepercipieerde doeloriëntatie) waaraan onderwijs wordt gevolgd op algemene onderwijsopvattingen te analyseren. Daarnaast wordt bestudeerd hoe algemeen onderwijsopvattingen zich verhouden tot voorkeuren voor beschrijvingen van) instructieomgevingen en tot het ingeschatte onderwijzend vermogen van deze omgevingen.
Uit het onderzoek waarbij 450 tweedejaarsstudenten uit vier verschillende instellingen van het hoger onderwijs een vragenlijst werd afgenomen, blijkt het niveau van de instellingen niet zo zeer een invloed te hebben p de opvattingen van studenten over onderwijs, maar wel de gepercipieerde doeloriëntatie van de eigen opleiding. De voorkeur voor en het ingeschatte onderwijzend vermogen van een instructieomgeving blijken samen te hangen met onderwijsopvattingen indien wordt gevraagd aan te geven waar de minste voorkeur naar uitgaat en welke omgeving het kleinst onderwijzend vermogen heeft.

Artikel downloaden
© 2020-2022 Tijdschrijft voor Hoger Onderwijs

RSS